Tin tức Mới nhất Về Chúng tôi

Các Sự kiện Sắp tới

Thursday, 21 June 2018
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Minneapolis, MN 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Richmond, VA 48HFP
Sự kiện Giao lưu
New Orleans, LA 48HFP
Hội thảo
Leeuwarden, NL 48HFP
Friday, 22 June 2018
Lễ Khai mạc
Greensboro, NC 48HFP
Milwaukee, WI 48HFP
New York, NY 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Washington, DC 48HFP
Tiệc đóng máy
Washington, DC 48HFP
Quảng bá
Cape Town, ZA 48HFP
Saturday, 23 June 2018
Các buổi Công chiếu phim
Brno, CZ 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Orlando, FL 48HFP
Audition
New Orleans, LA 48HFP
Các sự kiện khác
Portland, OR 48HFP
Sunday, 24 June 2018
Lễ Nộp phim
Greensboro, NC 48HFP
Milwaukee, WI 48HFP
New York, NY 48HFP
Sự kiện Giao lưu
Atlanta, GA 48HFP
Monday, 25 June 2018
Các buổi Công chiếu phim
San Diego, CA 48HFP
Tuesday, 26 June 2018
Các buổi Công chiếu phim
Las Vegas, NV 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Boston, MA 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Albuquerque, NM 48HFP
Seattle, WA 48HFP
Các sự kiện khác
Nashville, TN 48HFP
Wednesday, 27 June 2018
Các buổi Công chiếu phim
San Jose, CA 48HFP
Thursday, 28 June 2018
Các buổi Công chiếu phim
Greensboro, NC 48HFP
Milwaukee, WI 48HFP
Buổi Trình chiếu Các phim Xuất sắc
Cincinnati, OH 48HFP
Tiệc đóng máy
Cincinnati, OH 48HFP
Gặp gỡ & Giao lưu
Madison, WI 48HFP
Richmond, VA 48HFP
Sự kiện Giao lưu
New Orleans, LA 48HFP

Tin nhắn quan trọng: Báo cáo bản quyềnPrivacy Policy

Bản quyền © 2001-2018 48 Hour Film Project, Inc. Bản quyền được bảo hộ